φροντιστήριο
Το διδασκαλείο       Τμήματα
Διδασκαλείο - Φροντιστήριο
Μαθηματικών

Άννας Τουμπαλίδου

Τμήματα

Λειτουργούν ομοιογενή τμήματα 3-4 ατόμων που σχηματίζονται με βάση τις επιδόσεις αλλά και τους στόχους των μαθητών. Έτσι οι μαθητές αξιοποιούν την άμιλλα και τη δυναμική του τμήματος κερδίζοντας και από τις γνώσεις των άλλων.

Λειτουργούν τμήματα
  • Α' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
  • Β' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
  • Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


  • Α' ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
  • Β' ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
  • Γ' ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ


  • ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΩΝ


  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ


  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ
Νέα       Επικοινωνία