φροντιστήριο
Το διδασκαλείο       Τμήματα
Διδασκαλείο - Φροντιστήριο
Μαθηματικών

Άννας Τουμπαλίδου

Πρόγραμμα Σπουδών


ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Άλγεβρα 2 ώρες
 • Γεωμετρία 2 ώρες
 • Σύνολο 4 ώρες

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γενικής παιδείας:
 • Άλγεβρα 2 ώρες
 • Γεωμετρία 2 ώρα
 • Σύνολο 4 ώρες

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
 • Μαθηματικά 2 ώρες

Γ ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Γενικής παιδείας:
 • Μαθηματικά & Στατιστική 4 ώρες
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

ΘΕΤΙΚ. - ΤΕΧΝΟΛ.
 • Μαθηματικά 5 ώρες
 • Σύνολο 5 ώρες
ΟΙΚΟΝ.- ΠΛΗΡΟΦ.
 • Ανάπτ.Εφαρμ. 2 ώρες
 • Μαθηματικά 4 ώρες
 • Σύνολο 6 ώρες

ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Α ΄ Β ΄ Γ ΄ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ)

 • Μαθηματικά 2ώρες
 • Σύνολο 2 ώρες

ΕΠΑΛ Γ ΄ Τ Α Ξ Η

 • Μαθηματικά 2ώρες
 • Σύνολο 2 ώρες

Διδακτέα ύλη 2015-2016
Κανονισμοί
Οργάνωση & Λειτουργία του Φροντιστηρίου
Πρόγραμμα Αποφοίτων
Θερινά Μαθήματα
Νέα       Επικοινωνία