φροντιστήριο
Το διδασκαλείο       Τμήματα
Διδασκαλείο - Φροντιστήριο
Μαθηματικών

Άννας Τουμπαλίδου

Πανεπιστημιακά Μαθήματα

Οι εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες προσανατολίζονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ

Λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας:
  1. Μαθηματικά
  2. Στατιστική
  3. Οικονομετρία

Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Επιστήμονες με εμπειρία και υψηλή κατάρτιση, όλοι τους κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων, αναλαμβάνουν να σας βοηθήσουν στη συγγραφή εργασιών ΕΑΠ. Εγγυόμαστε την ποιότητα και την άμεση ανταπόκριση.

Συγκεκριμένα, ασχολείται με την προετοιμασία υποψηφίων για εξετάσεις ανωτάτου επιπέδου, λόγω του υψηλού επίπεδου και της αρτιότητα της προετοιμασίας, εξασφαλίζοντας άριστες συνθήκες φοίτησης στους σπουδαστές μας.

Η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου εξασφαλίζονται από το εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, κατόχους διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων, με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενό τους.

Λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπ' όψιν τις πρόσφατες ριζικές αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε: προπτυχιακούς φοιτητές που συναντούν δυσκολίες ή θέλουν να απαλλαχθούν γρήγορα και ανώδυνα από τα Μαθηματικά, πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι θα επιλέγουν σχολή ανάλογα με τις επιδόσεις τους το πρώτο έτος σπουδών, μεταπτυχιακούς φοιτητές που καλούνται να επιτύχουν σε απαιτητικά μαθήματα, μαθητές που θέλουν να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις πανελλαδικές εξετάσεις ή διαγωνιζόμενους σε εξειδικευμένου τύπου εξετάσεις.

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε να γνωρίσετε από κοντά τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες και  να γνωρίσετε από κοντά τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που υπάρχουν για μια επιτυχή πορεία στις εξετάσεις.

Οι προσωπικές σημειώσεις, τα επιλεγμένα κομμάτια της βιβλιογραφίας, η επίκαιρη αρθρογραφία και η δυνατότητα διορθώσεως από μέρους μας των θεμάτων προσομοίωσης που θα αναπτύσσετε, σας δίνουν ένα σαφές προβάδισμα έναντι του ισχυρού ανταγωνισμού στην πορεία σας προς το διαγωνισμό.


Υπηρεσίες Υποστήριξης Εργασιών
Ενδεικτικοί Τίτλοι Μαθημάτων
Οικονομικός Διακανονισμός
Aιτήσεις Συμμετοχής / Ημερομηνίες Έναρξης Τμημάτων
Νέα       Επικοινωνία

Στοιχείο που μας διαφοροποιεί, είναι η πληρέστερη προετοιμασία που παρέχουμε στους υποψηφίους, τόσο σε πλήθος ωρών διδασκαλίας, όσο και σε ποιότητα παρεχομένης εκπαιδεύσεως από την αξιόπιστη ομάδα των εμπειρότατων εισηγητών μας.

Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΑΣ

  • Μικρά τμήματα υποψηφίων 3-4 ατόμων.
  • Η υπευθυνότητα, η μεθοδικότητα, ο σωστός προγραμματισμός και η συνέπεια.
  • Η αρμονική συνεργασία με τους μαθητές του σε ένα οικείο και φιλικό περιβάλλον.
  • Προσωπική επικοινωνία-επαφή στο χώρο του φροντιστηρίου με τον διδάσκοντα για επίλυση οποιονδήποτε αποριών σε προκαθορισμένη ώρα και μέρα.
  • Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό.
  • Οι συνεχείς επιτυχίες των μαθητών του.