φροντιστήριο
Το διδασκαλείο       Τμήματα
Διδασκαλείο - Φροντιστήριο
Μαθηματικών

Άννας Τουμπαλίδου

Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) εντάσσονται στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και λειτουργούν τόσο σε ημερήσιο όσο και σε εσπερινό κύκλο.

Το Επαγγελματικό Λυκείο (ΕΠΑΛ) ως έχει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

  • Είναι ισότιμο με το Γενικό Λύκειο.
  • Προσφέρει επαρκή γενική παιδεία, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της επαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης.
  • Δίνει πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα)
  • Παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση με εύρος

Τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Η φοίτηση στα ημερήσια είναι τριετής και στα εσπερινά, όπου φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές, είναι τετραετής.

Στους αποφοίτους του ΕΠΑΛ μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις χορηγείται :

  • Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου καθ' όλα ισότιμο με του Γενικού Λυκείου, ικανό να εξασφαλίσει στον κάτοχό του μετά από συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις, την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) σε ισότιμη βάση με τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.
  • Πτυχίο επιπέδου 3, που θα τους δίνει την δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή να εγγράφονται στα ΙΕΚ.


Πρόγραμμα Ε.Π.Α.Λ.
Εξεταστέα ύλη 2015 - 2016
Νέα για το ΕΠΑΛ
Βάσεις 2015
Θέματα Πανελληνιών Ε.Π.Α.Λ. Μαθηματικά Ι
Βάσεις Εισαγωγής ΕΠΑΛ
Νέα       Επικοινωνία