φροντιστήριο
Το διδασκαλείο       Τμήματα
Διδασκαλείο - Φροντιστήριο
Μαθηματικών

Άννας Τουμπαλίδου

Το διδασκαλείο


Το διδασκαλείο είναι μια νέα πρόταση για την πόλη της Κομοτηνής, όπου είναι και η νέα τάση εκπαίδευσης στις μεγαλουπόλεις την σημερινή εποχή.

Προετοιμάζει μαθητές του Ενιαίου Λυκείου και του Ε.Π.Α.Λ. για την εισαγωγή τους στα Τμήματα των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι καθώς και μαθητές του Γυμνάσιου στα μαθηματικά.

Ακολουθούμε ένα σωστά οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών που παρέχει στους μαθητές τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχία τους στις Εξετάσεις.

Έχει το πλεονέκτημα, σε αντίθεση με τα «μεγάλα φροντιστήρια», να προσφέρει υπηρεσίες εξατομικευμένες για κάθε μαθητή και να προσαρμόζεται στις πραγματικές του ανάγκες καθώς έχει ευελιξία στην δημιουργία προγραμμάτων. Βασίζεται στην διατήρηση μικρών τμημάτων ώστε και ο διδάσκοντας αλλά και ο μαθητής να έχουν την μέγιστη δυνατή συνεργασία.Ο χώρος του Φροντιστηρίου
Επιτυχόντες
Νέα       Επικοινωνία