φροντιστήριο
Το διδασκαλείο       Τμήματα
Διδασκαλείο - Φροντιστήριο
Μαθηματικών

Άννας Τουμπαλίδου

Άννα Τουμπαλίδου

Μαθηματικός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Οικονομετρία (University of Manchester)
Διδάκτωρ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡIΑ

Σεπτέμβριος 2009 - Σεπτέμβριος 2013

Συμβασιούχος καθηγήτρια στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Δ.Π.Θ

Σεπτέμβριος 2009 – έως σήμερα

Ιδιοκτήτρια Φροντιστηρίου – Διδασκαλείου Μαθηματικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Σεπτέμβριος 2002 – 2009

Φροντιστήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (καθηγήτρια μαθηματικών και πληροφορικής)

Φεβρουάριος 2001-Μάιος 2001

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, Νομαρχία Ροδόπης , Λογιστικό Τμήμα

Ιούνιος 2000-Σεπτέμβιος 2000

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, "application of operational research and computing in medicine"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Άριστη γνώση των παρακάτω λογισμικών προγραμμάτων: Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Access

  • Άριστη γνώση των παρακάτω οικονομετρικών και στατιστικών προγραμμάτων

  • STATA, MICROFIT , GAUSS, PC GIVE , SPSS, Jmpin, E-Views, Chic-Analysis

  • Καλή γνώση άλλων προγραμμάτων MATHEMATICA, C++, Creating and Designing Web Pages.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ :
Ειδικά Θέματα Στατιστικής, Παλινδρόμηση και ανάλυση διακύμανσης, Εισαγωγή στην θεωρία και Ανάλυση Αλγορίθμων, Εισαγωγή στην τοπολογία, Αριθμητική Ανάλυση, Γραμμική Άλγεβρα, Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα, Απειροστικός Λογισμός, Διαφορικές και Μερικές διαφορικές εξισώσεις, Αλγεβρικές Δομές, Στοιχεία Διαφορικής γεωμετρίας, Μιγαδικές συναρτήσεις, etc

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ:
Ανώτερη οικονομετρία, Οικονομικά Μαθηματικά, Χρονολογικές σειρές, Θέματα Ανώτερης οικονομετρίας, Οικονομετρικά προγράμματα, Συμπερασματολογία στην μικρό-οικονομετρία, Survey Research(Έρευνα Δεδομένων), Longitudinal data analysis(Ανάλυση διαστρωματικών δεδομένων)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ:
ΘΕΜΑ : Παράγοντες Που Επηρεάζουν Την Ανεργία Στην Ελλάδα- Μια Μικροοικονομετρική Προσέγγιση

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  • Καταγραφή Της Ανεργίας Της Ελλάδας Σε Σχέση Με Το Μορφωτικό Επίπεδο Τετράδιο Ανάλυσης Δεδομένων 9, 2009

  • A comment in duration data Η παρούσα εργασία αποτελεί την διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού υπό την επίβλεψη του Dr. Martyn Andrews, και έχει σαν σκοπό την εκτίμηση κατάλληλων μοντέλων με εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα. Η έρευνα αυτή κατατάσσεται στον χώρο της μικρό-οικονομετρίας.

  • Factors influencing women's employment Professor: Andrews Pickles. Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι να επιλεγεί, καθώς και να σχεδιαστεί ένα κατάλληλο αληθοφανές μοντέλο έτσι ώστε να εκτιμηθούν οι παράμετροι των διαστρωματικών δεδομένων. (Μεταπτυχιακό στάδιο)

  • Design and ιmplementation of a survey Dr Mark Brown. Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει μις έρευνα από το σημείο από το οποίο καθορίζεται το ερώτημα της έρευνας μέχρι την επεξεργασία των δεδομένων σε στατιστικό πρόγραμμα και την ανάλυση των δεδομένων αυτών. (Μεταπτυχιακό στάδιο)

  • "Μαθηματικά Λυκείου" Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζει την ύλη των μαθηματικών αυτού του επιπέδου. Με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Μathematica επιλύθηκαν μαθηματικές ασκήσεις. (Προπτυχιακό στάδιο)

  • Research: What is the "real" level of student of secondary school in mathematics Αυτήν η εργασία προσπάθησε να εξετάσει το επίπεδο γνώσεων κάποιων μαθητών με ένα συγκεκριμένο μαθηματικό πρόβλημα, καθώς και να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Το επίπεδο γνώσεων που χρειαζότανε για την επίλυση του προβλήματος αυτού ήταν χαμηλότερο από το επίπεδο γνώσεων των μαθητών ,αν λάβουμε υπόψη το ακαδημαϊκό τους έτος. (Προπτυχιακό στάδιο)

Νέα       Επικοινωνία